Zenfolio | mOnK3y | Fuji X-E1

Random2013 August Nasu2013 August 16 Tokyo Station2013 September Shibuya Shinjuku2013 September SKytree2013 September 21 Tokyo Game Show2013 October 2 35mm Shinjuku